Navigácia

Školský rok 2008 - 2009

 

Trieda: 4AI

Odbor: chemická informatika

Triedny: Mgr. Beáta Chrienová

 

 

 1. Adam Bahno, Žiar nad Hronom
 2. Bernadeta Jámborová, Veľký Krtíš
 3. Michaela Kerestešová, Banská Bystrica
 4. Martina Laurová, Žiar nad Hronom
 5. Tomáš Maďar, Banská Štiavnica
 6. Denisa Sentineková, Banská Štiavnica
 7. Barbora Stajníková, Žiar nad Hronom
 8. Alžbeta Španielová, Veľký Krtíš
 9. Barbora Štubňová, Banská Štiavnica
 10. Radoslava Veselovská, Banská Štiavnica
 11. Michaela Vincentová, Žiar nad Hronom
 12. Lukáš Výboch, Banská Štiavnica

 

Trieda: 4AK

Odbor: konzervátorské a reštaurátorské práce

Zameranie: papier, staré tlače a knižné väzby

Triedny: Mgr. Beáta Chrienová

 

 1. Lucia Bujňáková, Bardejov
 2. Eva Kukurová, Žiar nad Hronom
 3. Lenka Nebusová, Banská Bystrica
 4. Adam Pižurný, Banská Štiavnica
 5. Ivan Slosiar, Banská Štiavnica
 6. Júlia Šmálová, Banská Štiavnica
 7. Veronika Uhlerová, Banská Štiavnica

 

Trieda: 4AO

Odbor: odevný dizajn

Triedny: Mgr. Beáta Chrienová

 

 1. Mária Dzianová, Nová Baňa
 2. Soňa Hluchá, Nitra
 3. Mária Chrienová, Krupina
 4. Monika Kamodiová, Nová Baňa
 5. Júlia Korimová, Banská Štiavnica
 6. Monika Letkovičová, Banská Štiavnica
 7. Annamária Makovníková, Veľký Krtíš
 8. Mária Sitárová, Žiar nad Hronom
 9. Sláva Sliačanová, Žiar nad Hronom
 10. Daniela Šalátová, Krupina

 

Trieda: 4G

Odbor: geodézia, kartografia a kataster

Triedny: Ing. Daniela Sokolovičová

 

 1. Dominik Bača, Žiar nad Hronom
 2. Marianna Bugáňová, Čadca
 3. Michal Červeň, Banská Štiavnica
 4. Tomáš Čižmárik, Banská Štiavnica
 5. Katarína Čížová, Banská Štiavnica
 6. Peter Debnár, Zvolen
 7. Veronika Francová, Partizánske
 8. Michal Galát, Banská Štiavnica
 9. Pavel Jamrich, Zvolen
 10. Miroslav Janovský, Zvolen
 11. Matej Krajčík, Zlaté Moravce
 12. Lucia Longová, Zvolen
 13. Terézia Ľuptáková, Detva
 14. Jana Petrášková, Handlová
 15. Martina Petrovkinová, Veľký Krtíš
 16. Veronika Soldánová, Banská Štiavnica
 17. Martin Szegéň, Banská Štiavnica
 18. Katarína Šimonovičová, Banská Bystrica
 19. Kristína Šimová, Banská Štiavnica
 20. Barbora Zacharová, Banská Štiavnica

 

Trieda: 4K

Odbor: konzervátorstvo a reštaurátorstvo

Zameranie: omietky a štuková výzdoba

Triedny: Ing. Peter Coplák

 

 1. Ivana Caková, Přerov
 2. Petra Farbáková, Žiar nad Hronom
 3. Annamária Fiľová, Zvolen
 4. Nikola Chalmovská, Bojnice
 5. Eva Katalinová, Veľký Krtíš
 6. Barbara Krippnerová, Sant Peterburg
 7. Michal Mäsiar, Krupina
 8. Ján Špiner, Poprad
 9. Adriána Šuhajdová, Bojnice
 10. Lenka Trnovská, Brezno

 

Trieda: 4P

Odbor: polytechnika

Triedny: Ing. Peter Coplák

 

 1. Roderik Bóna, Nová Baňa
 2. Lucia Dodoková, Krupina
 3. Tomáš Falát, Banská Štiavnica
 4. Pavel Fehér, Litoměřice
 5. Jana Gregušová, Banská Štiavnica
 6. Tomáš Jaňák, Žiar nad Hronom
 7. Marek Javorský, Banská Štiavnica
 8. Peter Macko, Nová Baňa
 9. Andrea Maruniaková, Banská Štiavnica
 10. Juraj Pekárik, Nová Baňa
 11. Ján Sojka, Simleu Silvanici
 12. Zuzana Špirková, Martin
 13. Marek Šuška, Levice
 14. Roman Tenkel, Banská Štiavnica

 

Trieda: 4Z

Odbor: životné prostredie

Triedny: PhDr. Dana Bartošová

 

 1. Lenka Balgová, Veľký Krtíš
 2. Peter Beľák, Banská Bystrica
 3. Martina Bernátová, Bojnice
 4. Ivana Blaškovičová, Žiar nad Hronom
 5. Martin Bolha, Veľký Krtíš
 6. Peter Fidluš, Krupina
 7. Erika Filúšová, Skalica
 8. Veronika Gazdová, Nová Baňa
 9. Ján Hlinický, Banská Štiavnica
 10. Adam Kallo, Banská Štiavnica
 11. Martin Kopál, Banská Bystrica
 12. Zuzana Kozáriková, Nová Baňa
 13. Katarína Lihanová, Brezno
 14. Katarína Miekinská, Veľký Krtíš
 15. Zuzana Michníková, Banská Štiavnica
 16. Barbora Nepšinská, Banská Štiavnica
 17. Jozef Polťák, Dolný Kubín
 18. Katarína Sivčáková, Dolný Kubín
 19. Ľudmila Stieranková, Veľký Krtíš
 20. Viktória Šturmankinová, Rožňava
 21. Radka Uramová, Žiar nad Hronom
 22. Marek Večerek, Dolný Kubín
 23. Matúš Vigaš, Banská Bystrica
 24. Lucia Vladárová, Veľký Krtíš
 25. Ivana Výbochová, Nová Baňa

 

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica
  Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica
 • 045/6911431

Fotogaléria