Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • 2 % z dane

  Vážení rodičia,

  aj v tomto roku máte možnosť rozhodnúť o tom, komu venujete z Vašich daní 2 % čiastku.
  Využite túto možnosť a podporte neziskovú organizáciu ACADEMIA MIKOVÍNI n.o., ktorej hlavným cieľom je:

  – skvalitňovanie materiálno-technického vybavenia školy,
  – rozvoj a podpora aktivít študentov,
  – organizovanie vzdelávacích, výchovných a športových podujatí.

  Za prejavenú ochotu a pomoc vopred ďakujeme.

  Viac informácií o postupe, ako venovať 2% dane

  https://mikovini.sk/2-z-dane/academia-mikovini-n-o/

 • Jesenné prázdniny

  Jesenné prázdniny 2020 – posun prázdnin (nové termíny)

  Jesenné prázdniny sa posúvajú na 30. októbra 2020 (piatok), pričom prázdniny budú aj 2. novembra (pondelok), 6. novembra (piatok) a 9. novembra (pondelok).

  Dôvodom je celoplošné testovanie COVID-19.

    zdroj: Ministerstvo obrany SR

 • Povinnosti zákonného zástupcu a plnoletého žiaka pri predchádzaní ochoreniu COVID-19

  Zákonný zástupca

  · Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

  · Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy na školský rok 2020/2021.

  · Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

  · V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica
  Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica
 • 045/6911431

Fotogaléria