Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • HISTORICKÉ IMATRIKULÁCIE

  31.1. 2024 dostali naši prváci spolu s prvým stredoškolským vysvedčením aj imatrikulačný list, ktorým boli oficiálne prijatí do príslušného cechu (podľa študijných odborov).

  Tento tradičný obrad sa na našej škole konal v krásnych priestoroch auly – veľkej posluchárne, ktorá je už vyše 100 rokov  svedkom tisícok študentských príbehov…

  Ako imatrikulácie prebiehali? Slávnostné akademické fanfáry uviedli do sály sprievod vedený riaditeľom Ing. Miroslavom Jauschom a  zástupcami Mgr. Teréziou Nyékiovou a Mgr. Radovanom Blahom. Nasledovali triedni profesor, za SPŠ Samuela Mikovíniho  Mgr. Martin Prokein , triedny 1. B, Mgr. Zuzana Durbáková, triedna 1. G,Z, za sekciu Školy umeleckého priemyslu: Mgr. Katarínu Vričanová , triedna 1. O, PD a Kp a Ing. Arch. Pavol Fabian, triedny1. Ko, P a GD

  Za nimi prichádzali štyria dekani v talároch: dekan chémie, dekan geodézie, dekan životného prostredia a dekanka krásnych umení. Hlavnou osobnosťou bol samotný Samuel Mikovíni, prvý Slovák s titulom inžiniera, kartograf, ktorý prišiel osobne privítať prvácke duše, ktorých štúdiá bude isto iste pozorne sledovať. Priviedol aj svojich hostí: Maximiliána Hella, astronóma a matematika, najslávnejšieho z rodiny Hellovcov a

  profesora Mikuláša Jozefa Jacquina, 1. profesora na katedre chémie a metalurgie slávnej Banskej akadémie.

  Nechýbal ani večný študent v podaní Davida Turtáka, nášho absolventa, geodeta. Poriadok v sále zabezpečovali slúžni pandúri  a dvaja baníci. Slávnostné príhovory zúčastnených vytvorili dôstojný rámec imatrikulácií. Aby sa prváci aj trochu uvoľnili, skočili si cez kožu ako bývalí akademici v 18. storočí, za čo dostali imatrikulačný list a vypočuli si desatoro prikázaní od tretiakov. Prísahou, ktorú im predčítal večný študent, sa stali na večné veky žiakmi našej Alma mater…

  „ŠTIAVNICA a MIKOVÍNKA  JE MOJÍM BOHOM, MATKOU, NEVESTOU, SESTROU, MILENKOU – VŠETKÝM!

  KTO JEJ UBLIŽUJE, JE AJ MOJÍM NEPRIATEĽOM!!!!“

  Záverečné slová S. Mikovíniho:

  Milí prváci, odteraz patríte kráľovskému mestu Banská Štiavnica. Od 31.1. 2024 budete pokladať Spojenú školu Samuela Mikovíniho  za svoju Alma mater až do konca svojich dní!!!

  Potom všetci prítomní zaspievali Gaudeamus igitur a všetko osadenstvo sa rozbehlo…odfotiť sa s osobnosťami imatrikulácií (aby bolo na pamiatku…)

  Chrienová

 • Súťaž START21art

   

  Gratulujeme študentovi 4. ročníka z odboru grafického dizajnu Petrovi Kollárovi, ktorí získal ocenenie za víťazné dielo "Formovanie tela budúcnosti" v súťaži START21art Slovensko.

  Najvyššie ocenenie dostal spomedzi 21 postupujúcich diel z celkových 78 prác. Okrem finančnej odmeny pre seba, získal pre školu hlavnú výhru 2121 EUR!

  Držíme  palce v hodnotení finále súťaže TOP 42 diel Slovenska a Česka 23. 2. 2024, kde sú aj naše ďalšie študentky so svojimi prácami Vanessa Ormandy a Zuzana Poničanová z Propagačného výtvarníctva.

  https://www.start21art.sk/vyhodnotenie

 • Dni otvorených dverí

 • OZNAM

   

  Na základe metodického usmernenia zriaďovateľa školy sa vo štvrtok a v piatok po jesenných prázdninách (2.-3.11.2023) mení dištančné vyučovanie na riaditeľské voľno pre žiakov školy.

  Vedenie školy

 • Voľby členov do Rady školy

 • POZVÁNKA na rodičovské združenie

  Riaditeľstvo Spojenej školy Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici pozýva rodičov žiakov školy na plenárnu schôdzu a triedne schôdze rodičovského združenia. Plenárna schôdza rodičovského združenia sa bude konať

  v piatok 20. októbra 2023 o 14:00 hod.

  vo veľkej posluchárni (II. budova).

  Účasť rodičov žiakov na zasadnutí rodičovského združenia je nutná z dôvodu voľby členov do Rady školy pri Spojenej škole Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici za rodičov. V prípade, že máte záujem kandidovať do Rady školy, resp. navrhujete niekoho z rodičov, aby kandidoval, dajte nám túto skutočnosť vedieť e-mailom do stredy 18.10.2023 na adresu riaditel@mikovini.sk.

  Po ukončení plenárnej schôdze rodičovského združenia budú nasledovať triedne schôdze rodičovského združenia v jednotlivých triedach školy pod vedením triednych učiteľov, ktorí poskytnú rodičom informácie o študijných výsledkoch, správaní a dochádzke žiakov.

                                                                                                                  Ing. Miroslav Jausch v. r. 

                    riaditeľ školy

 • Otvorenie školského roka 2023/2024

  Otvorenie školského roka 2023/2024 sa uskutoční v Spojenej škole Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici v pondelok 4.septembra 2023 o 8,00 hod. vo vestibule školy.

  Každý žiak si so sebou prinesie pero a tašku na učebnice.

  Žiaci 1. ročníka si so sebou ešte prinesú:

  • občiansky preukaz
  • kópiu rodného listu
  • vysvedčenie za 9. ročník ZŠ

  Potrebné učebné pomôcky upresnia žiakom vyučujúci jednotlivých predmetov na prvých vyučovacích hodinách.

  Žiaci na predmete prax budú počas školského roka používať nasledovný ochranný pracovný odev:

  • biotechnológia a farmakológia – biely plášť pod kolená
  • životné prostredie – biely plášť pod kolená
  • konzervátorstvo a reštaurátorstvo (omietky a štuk. výzdoba) – biele montérky, alebo iné pracovné nohavice, pracovná mikina, pracovné topánky
  • ostatné umelecké študijné odbory  – pracovný plášť

                                                                                                Ing. Miroslav Jausch

                                                                                                      riaditeľ školy

 • Spojená škola Samuela Mikovíniho

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  Banskobystrický samosprávny kraj nariadením č. 50/2023 odo dňa 01.09.2023 zriaďuje v súlade s ust. § 20 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Spojenú školu Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica.

  Spojená škola Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici vzniká spojením Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica a Školy umeleckého priemyslu, Akademická 13, Banská Štiavnica. Vzniká tak jedna škola - Spojená škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica s organizačnými zložkami:

  - Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica,

  - Škola umeleckého priemyslu, Akademická 13, Banská Štiavnica.

  Súčasťou Spojenej školy Samuela Mikovíniho bude Výdajná školská jedáleň.

  Spojená škola Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici sa stáva právnym nástupcom  oboch doterajších škôl a bude ďalej plniť ich úlohy. Z pohľadu žiakov a ich rodičov nedochádza k žiadnej podstatnej zmene. Sídlo školy zostáva nezmenené, takže výučba bude pokračovať v tých istých priestoroch ako doteraz a žiaci SPŠ Samuela Mikovíniho a aj Školy umeleckého priemyslu sa automaticky stávajú od 1.9.2023 žiakmi Spojenej školy Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici.

                                                                                                Ing. Miroslav Jausch

                                                                                                      riaditeľ školy

 • POZVÁNKA NA RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

  21. 10. 2022

  Riaditeľstvo SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici oznamuje, že plenárna schôdza rodičovského združenia sa bude konať

  v piatok 21. októbra 2022 o 14:00 hod.

  vo veľkej posluchárni (II. budova).

  Po jej ukončení budú nasledovať triedne schôdzky rodičovského združenia v jednotlivých triedach školy pod vedením triednych učiteľov, ktorí poskytnú rodičom informácie o študijných výsledkoch, správaní a dochádzke žiakov.

  Účasť rodičov na zasadnutí rodičovského združenia je nutná z dôvodu doplňujúcej voľby členov do Rady školy za rodičov.

  Ing. Miroslav Jausch, v. r.

  riaditeľ školy

 • Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu od 13.12.2021

  Dávame do pozornosti  aktuálne rozhodnutie ministra, ktorým prerušuje prezenčné vyučovanie na stredných školách od 13.12.2021 do 17.12.2021. Celé rozhodnutie je uvedené v priloženom odkaze:

  https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-13-12-2021/

 • Pokračovanie dištančného vzdelávania

  Rozhodnutím RÚVZ v Žiari nad Hronom, naďalej ostávajú žiaci na dištančnom vzdelávaní v týždni od 06.12.2021 do 10.12.2021.

  Ing. Miroslav Jausch, riaditeľ školy

 • Oznam - dištančné vzdelávanie

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom rozhodol, že z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie sa od 29.11.2021 do 3.12.2021 na Strednej priemyselnej škole Samuela Mikovíniho a Škole umeleckého priemyslu v Banskej Štiavnici prerušuje prezenčná forma vyučovania. Vzdelávanie bude zabezpečené dištančnou formu podľa platného rozvrhu.

  Žiaci, ktorí si z internátu SOŠ lesníckej potrebujú vziať veci nevyhnutné pre vyučovanie,  môžu tak učiniť v pondelok 29.11.2021 v čase od 8.00 do 12.00 hod.. Svoju neúčasť na online vyučovaní však musia oznámiť svojmu triednemu učiteľovi.

 • POZVÁNKA NA RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

  Riaditeľstvo SPŠ Samuela Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica

  Vás pozýva na rodičovské združenie, ktoré sa bude konať online

  v piatok 22. októbra 2021 o 15.00 hod.

  Na rodičovskom združení Vám triedni učitelia poskytnú informácie o študijných výsledkoch Vášho syna (dcéry).

  Link na pripojenie Vám bude doručený do rodičovského konta v Edupage.

  Ing. Miroslav Jausch, v. r.

  riaditeľ školy

 • Otvorenie školského roku 2021/2022

  Otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční v Strednej priemyselnej škole Samuela Mikovíniho a Škole umeleckého priemyslu v Banskej Štiavnici 2. septembra 2021 o 8,30 hod. v jednotlivých triedach po rannom filtri – meraní telesnej teploty. Hromadné otvorenie školského roka 2021/22 sa neuskutoční.

  Vstup do budovy školy je povolený len pre žiakov a zamestnancov školy v čase od 7,15 do 8,15 hod. Každá vstupujúca osoba je povinná si dezinfikovať ruky.

  Každý žiak 2. septembra 2021 si so sebou donesie:

  (Ak bude okres Banská Štiavnica zelený, predkladá sa dobrovoľne. V ostatných prípadoch táto povinnosť vyplýva z COVID automatu.)

  • 2 x rúško
  • papierové jednorazové vreckovky
  • vlastné pero
  • prezuvky

  Žiak 1. ročníka si so sebou ešte prinesie:

  • občiansky preukaz
  • kópiu rodného listu
  • vysvedčenie za 9. ročník

  Učebnice si žiaci budú preberať 02.09.2021.

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

  Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.

  Návštevník školy môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

  Zároveň dávam do pozornosti pokyny MŠVVaŠ SR na linku:

 • 2 % z dane

  Vážení rodičia,

  aj v tomto roku máte možnosť rozhodnúť o tom, komu venujete z Vašich daní 2 % čiastku.
  Využite túto možnosť a podporte neziskovú organizáciu ACADEMIA MIKOVÍNI n.o., ktorej hlavným cieľom je:

  – skvalitňovanie materiálno-technického vybavenia školy,
  – rozvoj a podpora aktivít študentov,
  – organizovanie vzdelávacích, výchovných a športových podujatí.

  Za prejavenú ochotu a pomoc vopred ďakujeme.

  Viac informácií o postupe, ako venovať 2% dane

  https://mikovini.sk/2-z-dane/academia-mikovini-n-o/

 • Jesenné prázdniny

  Jesenné prázdniny 2020 – posun prázdnin (nové termíny)

  Jesenné prázdniny sa posúvajú na 30. októbra 2020 (piatok), pričom prázdniny budú aj 2. novembra (pondelok), 6. novembra (piatok) a 9. novembra (pondelok).

  Dôvodom je celoplošné testovanie COVID-19.

    zdroj: Ministerstvo obrany SR

 • Povinnosti zákonného zástupcu a plnoletého žiaka pri predchádzaní ochoreniu COVID-19

  Zákonný zástupca

  · Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

  · Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy na školský rok 2020/2021.

  · Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

  · V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica
  Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica
 • 045/6911431

Fotogaléria