Navigácia

Prihláška na štúdium na našej škole

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Po odoslaní prihlášky bude vygenerovaný kód, ktorý si zapamätajte. Pomocou tohoto kódu si môžete si kedykoľvek neskôr prezrieť Vašu prihlášku. Dávajte však pozor, aby sa tento kód nedostal do nepovolaných rúk - pomocou neho sa dá dostať k údajom, ktoré ste práve vyplnili.

V prípade záujmu si môžete prihlášku aj vytlačiť: Vytlačenú a zákonným zástupcom podpísanú prihlášku prineste v deň konania prijímacích skúšok/zápisu.

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica
    Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica
  • 045/6911431

Fotogaléria