Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.B
I.G
I.Z
II.B Triedny učiteľ Mgr. Tatiana Štepáneková
II.G Triedny učiteľ Ing. Slavomíra Kašiarová, PhD.
II.Z Triedny učiteľ Ing. Slavomíra Kašiarová, PhD.
III.B Triedny učiteľ Mgr. Terézia Nyékiová
III.D Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Bobová
III.G Triedny učiteľ RNDr. Milan Húska
III.KO Triedny učiteľ Mgr. art. Zuzana Filipová
III.KP Triedny učiteľ Mgr. art. Zuzana Filipová
III.O Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Bobová
III.P Triedny učiteľ Mgr. art. Zuzana Filipová
III.PG Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Bobová
III.Z Triedny učiteľ RNDr. Milan Húska
IV.B Triedny učiteľ Ing. Elena Šlauková, PhD.
IV.D Triedny učiteľ Mgr. Martin Prokein
IV.G Triedny učiteľ Ing. Elena Šlauková, PhD.
IV.KP Triedny učiteľ Mgr. Martin Prokein
IV.O Triedny učiteľ PhDr. Dana Bartošová
IV.P Triedny učiteľ PhDr. Dana Bartošová
IV.PG Triedny učiteľ Mgr. Martin Prokein
IV.Z Triedny učiteľ PhDr. Dana Bartošová

© aScAgenda 2021.0.1277 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.07.2021

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica
    Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica
  • 045/6911431

Fotogaléria