Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martin Prokein
I.G Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Zuzana Durbáková, PhD.
I.GD Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. arch.Pavel Fabian
I.KO Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. arch.Pavel Fabian
I.KP Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Katarína Vričanová
I.O Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Katarína Vričanová
I.P Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. arch.Pavel Fabian
I.PD Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Katarína Vričanová
I.Z Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Zuzana Durbáková, PhD.
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Martin Melich, PhD.
II.G Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ingrida Miháliková
II.GD Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. art. Elena Rajčanová
II.KO Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Michal Švec
II.KP Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Michal Švec
II.O Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. art. Elena Rajčanová
II.P Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Michal Švec
II.PD Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. art. Elena Rajčanová
II.Z Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ingrida Miháliková
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Jozef Urban
III.G Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Peter Coplák
III.GD Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beáta Chrienová
III.KO Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. akad. mal.Katarína Stojkovová
III.KP Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. akad. mal.Katarína Stojkovová
III.O Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beáta Chrienová
III.P Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. akad. mal.Katarína Stojkovová
III.PD Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beáta Chrienová
III.Z Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Peter Coplák
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tatiana Štepáneková
IV.G Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Slavomíra Kašiarová, PhD.
IV.GD Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. art. Larisa Gombárová
IV.KO Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Veronika Džerengová
IV.KP Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Veronika Džerengová
IV.O Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. art. Larisa Gombárová
IV.P Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Veronika Džerengová
IV.PD Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. art. Larisa Gombárová
IV.Z Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Slavomíra Kašiarová, PhD.

© aScAgenda 2024.0.1438 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.09.2023

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica
    Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica
  • 045/6911431

Fotogaléria