Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Martin Melich, PhD.
I.G Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ingrida Miháliková
I.Z Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ingrida Miháliková
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Jozef Urban
II.G Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Peter Coplák
II.Z Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Peter Coplák
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tatiana Štepáneková
III.G Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Slavomíra Kašiarová, PhD.
III.Z Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Slavomíra Kašiarová, PhD.
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Terézia Nyékiová
IV.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Bobová
IV.G Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Milan Húska
IV.KO Rozvrh
Triedny učiteľ MgA.Marianna Rievaj
IV.KP Rozvrh
Triedny učiteľ MgA.Marianna Rievaj
IV.O Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Bobová
IV.P Rozvrh
Triedny učiteľ MgA.Marianna Rievaj
IV.PG Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Bobová
IV.Z Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Milan Húska

© aScAgenda 2023.0.1397 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 02.02.2023

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica
    Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica
  • 045/6911431

Fotogaléria