Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tatiana Štepáneková
I.G Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Slavomíra Kašiarová, PhD.
I.Z Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Slavomíra Kašiarová, PhD.
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Terézia Nyékiová
II.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Bobová
II.G Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Milan Húska
II.KO Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. art. Zuzana Filipová
II.KP Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. art. Zuzana Filipová
II.O Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Bobová
II.P Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. art. Zuzana Filipová
II.PG Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Bobová
II.Z Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Milan Húska
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Elena Šlauková, PhD.
III.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martin Prokein
III.G Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Elena Šlauková, PhD.
III.KP Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martin Prokein
III.O Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Dana Bartošová
III.P Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Dana Bartošová
III.PG Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martin Prokein
III.Z Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Dana Bartošová
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Jozef Urban
IV.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beáta Chrienová
IV.G Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Peter Coplák
IV.KO Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Peter Coplák
IV.KP Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Peter Coplák
IV.O Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beáta Chrienová
IV.P Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beáta Chrienová

© aScAgenda 2021.0.1261 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.04.2021

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica
    Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica
  • 045/6911431

Fotogaléria