Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Miroslav Jausch JM Rozvrh
Riaditeľ
riaditel@mikovini.sk
 
 
Mgr. Radovan Blaho Bh Rozvrh
Zástupca
zastupca@mikovini.sk
 
 
Mgr. Terézia Nyékiová NT Rozvrh
Zástupkyňa
nyekiova.terezia@mikovini.sk
 
 
PhDr. Dana Bartošová BD Rozvrh
Učiteľka
bartosova.dana@mikovini.sk
 
 
Mgr. Lucia Bielčíková Bi Rozvrh
Učiteľka
bielcikova.lucia@mikovini.sk;starka.bielcikova@gma
 
 
Mgr. Zuzana Bobová BZ Rozvrh
Učiteľka
bobova.zuzana@mikovini.sk
 
 
Ing. Peter Coplák CP Rozvrh
Triedny učiteľ: III.G
Triedny učiteľ: III.Z
coplak.peter@mikovini.sk
 
 
Ing. Milan Drengubiak Di Rozvrh
Učiteľ
drengubiak.milan@mikovini.sk
 
 
Ing. Zuzana Durbáková, PhD. DZ Rozvrh
Triedna učiteľka: I.G
Triedna učiteľka: I.Z
durbakova.zuzana@mikovini.sk
 
 
Mgr. Veronika Džerengová KV Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.KO
Triedna učiteľka: IV.KP
Triedna učiteľka: IV.P
kollarova.veronika@mikovini.sk
 
 
Ing. arch. Pavel Fabian FP Rozvrh
Triedny učiteľ: I.GD
Triedny učiteľ: I.KO
Triedny učiteľ: I.P
fabian.pavel@mikovini.sk
 
 
Mgr. Dominika Farbiaková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. art. Zuzana Filipová FI Rozvrh
Učiteľka
filipova.zuzana@mikovini.sk
 
 
Mgr. art. Larisa Gombárová GL Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.GD
Triedna učiteľka: IV.O
Triedna učiteľka: IV.PD
gombarova.larisa@mikovini.sk
 
 
Mgr. Vladimír Herda Učiteľ
vherda@azet.sk
 
 
Ing. Eva Hudáková HE Rozvrh
Učiteľka
e.hudakova4@gmail.com
 
 
RNDr. Milan Húska HM Rozvrh
Učiteľ
huska.milan@mikovini.sk
 
 
Mgr. Beáta Chrienová Ch Rozvrh
Triedna učiteľka: III.GD
Triedna učiteľka: III.O
Triedna učiteľka: III.PD
chrienova.beata@mikovini.sk
 
 
Ing. Slavomíra Kašiarová, PhD. KS Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.G
Triedna učiteľka: IV.Z
kasiarova.slavomira@mikovini.sk
 
 
Mgr. art. et BcA. Marek Kocka KM Rozvrh
Učiteľ
kockamarekart@gmail.com
 
 
Mgr. Dominika Kondrátová, PhD. Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Dalibor Kostra KO Rozvrh
Učiteľ
kostra.dalibor@mikovini.sk
 
 
Ing. Martin Melich, PhD. MM Rozvrh
Triedny učiteľ: II.B
melich.martin@mikovini.sk
 
 
Ing. arch. Marcel Mészáros MM Rozvrh
Učiteľ
meszaros.marcel@mikovini.sk
 
 
MgA. Ing. arch. Petra Mészáros MP Rozvrh
Učiteľka
petra.sopouskova@gmail.com
 
 
Ing. Ingrida Miháliková MI Rozvrh
Triedna učiteľka: II.G
Triedna učiteľka: II.Z
mihalikova.ingrida@mikovini.sk
 
 
Mgr. Viktória Mravcová MV Rozvrh
Učiteľka
mravcova.viktoria@mikovini.sk
 
 
Mgr. Martin Prokein Pr Rozvrh
Triedny učiteľ: I.B
prokein.martin@mikovini.sk
 
 
Mgr. art. Elena Rajčanová Raj Rozvrh
Triedna učiteľka: II.GD
Triedna učiteľka: II.O
Triedna učiteľka: II.PD
rajcanova.elena@mikovini.sk
 
 
MgA. Marianna Rievaj GM Rozvrh
Učiteľka
rievaj.marianna@mikovini.sk
 
 
Mgr. art. Ivan Slovenčák Sl Rozvrh
Učiteľ
slovencak.ivan@mikovini.sk
 
 
Mgr. art. Katarína Staňová Balážová, ArtD. SK Rozvrh
Učiteľka
balazova.katarina@mikovini.sk
 
 
Mgr. akad. mal. Katarína Stojkovová SK Rozvrh
Triedna učiteľka: III.KO
Triedna učiteľka: III.KP
Triedna učiteľka: III.P
stojkovova.katarina@mikovini.sk
 
 
Ing. Ľubomír Šlauka SL Rozvrh
Učiteľ
slauka.lubomir@mikovini.sk
 
 
Ing. Elena Šlauková, PhD. Šl Rozvrh
Učiteľka
slaukova.elena@mikovini.sk
 
 
Mgr. Tomáš Štefina Rozvrh
Učiteľ
tstefina@gmail.com
 
 
Mgr. Tatiana Štepáneková Št Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
stepanekova.tatiana@mikovini.sk
 
 
PhDr. Michal Švec SM Rozvrh
Triedny učiteľ: II.KO
Triedny učiteľ: II.KP
Triedny učiteľ: II.P
svec.michal@mikovini.sk
 
 
Mgr. art. Ján Turzo Rozvrh
Učiteľ
jano.turzo@gmail.com
 
 
Ing. Jozef Urban Ur Rozvrh
Triedny učiteľ: III.B
urban.jozef@mikovini.sk
 
 
RNDr. Valentína Vajsová VA Rozvrh
Učiteľka
vajsova.valentina@mikovini.sk
 
 
Ing. Katarína Vričanová VK Rozvrh
Triedna učiteľka: I.KP
Triedna učiteľka: I.O
Triedna učiteľka: I.PD
vricanova.katarina@mikovini.sk

© aScAgenda 2024.0.1448 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.02.2024

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica
    Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica
  • 045/6911431

Fotogaléria