Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Miroslav Jausch JM Riaditeľ
riaditel@mikovini.sk
 
 
Mgr. Radovan Blaho Bh Zástupca
zastupca@mikovini.sk
 
 
PhDr. Dana Bartošová BD Triedna učiteľka: IV.O
Triedna učiteľka: IV.P
Triedna učiteľka: IV.Z
bartosova.dana@mikovini.sk
 
 
Mgr. Lucia Bielčíková Bi Učiteľka
bielcikova.lucia@mikovini.sk;starka.bielcikova@gma
 
 
Mgr. Zuzana Bobová BZ Triedna učiteľka: III.D
Triedna učiteľka: III.O
Triedna učiteľka: III.PG
bobova.zuzana@mikovini.sk
 
 
Ing. Peter Coplák CP Učiteľ
coplak.peter@mikovini.sk
 
 
Ing. Milan Drengubiak Di Učiteľ
drengubiak.milan@mikovini.sk
 
 
Ing. arch. Pavel Fabian FP Učiteľ
fabian.pavel@mikovini.sk
 
 
Mgr. art. Zuzana Filipová FI Triedna učiteľka: III.KO
Triedna učiteľka: III.KP
Triedna učiteľka: III.P
filipova.zuzana@mikovini.sk
 
 
Mgr. art. Marek Galbavý, ArtD. GM Učiteľ
galbavy.marek@mikovini.sk
 
 
Mgr. art. Larisa Gombárová GL Učiteľka
gombarova.larisa@mikovini.sk
 
 
Ing. arch. Ivan Hrušovský Hr Učiteľ
hrusovsky.ivan@mikovini.sk
 
 
Ing. Eva Hudáková Učiteľka
e.hudakova4@gmail.com
 
 
MgA. Daniela Husák HD Učiteľka
husak.daniela@mikovini.sk
 
 
RNDr. Milan Húska HM Triedny učiteľ: III.G
Triedny učiteľ: III.Z
huska.milan@mikovini.sk
 
 
Mgr. Beáta Chrienová Ch Učiteľka
chrienova.beata@mikovini.sk
 
 
Ing. Slavomíra Kašiarová, PhD. KS Triedna učiteľka: II.G
Triedna učiteľka: II.Z
kasiarova.slavomira@mikovini.sk
 
 
Mgr. Veronika Kollárová KV Učiteľka
kollarova.veronika@mikovini.sk
 
 
Ing. Dalibor Kostra KO Učiteľ
kostra.dalibor@mikovini.sk
 
 
Mgr. Michal Martinka MM Učiteľ
martinka.michal@mikovini.sk
 
 
Ing. Martin Melich, PhD. MM Učiteľ
melich.martin@mikovini.sk
 
 
Ing. arch. Marcel Mészáros MM Učiteľ
meszaros.marcel@mikovini.sk
 
 
Ing. Ingrida Miháliková MI Učiteľka
mihalikova.ingrida@mikovini.sk
 
 
Mgr. Viktória Mravcová MV Učiteľka
mravcova.viktoria@mikovini.sk
 
 
Mgr. Terézia Nyékiová NT Triedna učiteľka: III.B
nyekiova.terezia@mikovini.sk
 
 
Mgr. Martin Prokein Pr Triedny učiteľ: IV.D
Triedny učiteľ: IV.KP
Triedny učiteľ: IV.PG
prokein.martin@mikovini.sk
 
 
Mgr. art. Matúš Pšenko PM Učiteľ
psenko.matus@mikovini.sk
 
 
Mgr. art. Elena Rajčanová Raj Učiteľka
rajcanova.elena@mikovini.sk
 
 
MgA. Marianna Rievaj GM Učiteľka
rievaj.marianna@mikovini.sk
 
 
Mgr. art. Ivan Slovenčák Sl Učiteľ
slovencak.ivan@mikovini.sk
 
 
Mgr. art. Katarína Staňová Balážová, ArtD. Učiteľka
balazova.katarina@mikovini.sk
 
 
Mgr. akad. mal. Katarína Stojkovová SK Učiteľka
stojkovova.katarina@mikovini.sk
 
 
Ing. Ľubomír Šlauka SL Učiteľ
slauka.lubomir@mikovini.sk
 
 
Ing. Elena Šlauková, PhD. Šl Triedna učiteľka: IV.B
Triedna učiteľka: IV.G
slaukova.elena@mikovini.sk
 
 
Mgr. Tatiana Štepáneková Št Triedna učiteľka: II.B
stepanekova.tatiana@mikovini.sk
 
 
PhDr. Michal Švec SM Učiteľ
svec.michal@mikovini.sk
 
 
Ing. Jozef Urban Ur Učiteľ
urban.jozef@mikovini.sk
 
 
RNDr. Valentína Vajsová VA Učiteľka
vajsova.valentina@mikovini.sk
 
 
RNDr. Zdenka Zupková ZZ Učiteľka
zupkova.zdenka@mikovini.sk

© aScAgenda 2021.0.1277 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.07.2021

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica
    Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica
  • 045/6911431

Fotogaléria