Navigácia

Kontakt

 • Spojená škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica
  Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica
 • 045/6911431
Streda 29. 11. 2023

Návštevnosť

Počet návštev: 3661001

Spojená škola Samuela Mikovíniho

Banskobystrický samosprávny kraj nariadením č. 50/2023 odo dňa 01.09.2023 zriaďuje v súlade s ust. § 20 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Spojenú školu Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica.

Spojená škola Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici vzniká spojením Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica a Školy umeleckého priemyslu, Akademická 13, Banská Štiavnica. Vzniká tak jedna škola - Spojená škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica s organizačnými zložkami:

- Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica,

- Škola umeleckého priemyslu, Akademická 13, Banská Štiavnica.

Novinky

 • Na základe metodického usmernenia zriaďovateľa školy sa vo štvrtok a v piatok po jesenných prázdninách (2.-3.11.2023) mení dištančné vyučovanie na riaditeľské voľno pre žiakov školy.

  Vedenie školy

 • Riaditeľstvo Spojenej školy Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici pozýva rodičov žiakov školy na plenárnu schôdzu a triedne schôdze rodičovského združenia. Plenárna schôdza rodičovského združenia sa bude konať

  v piatok 20. októbra 2023 o 14:00 hod.

  vo veľkej posluchárni (II. budova).

  Účasť rodičov žiakov na zasadnutí rodičovského združenia je nutná z dôvodu voľby členov do Rady školy pri Spojenej škole Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici za rodičov. V prípade, že máte záujem kandidovať do Rady školy, resp. navrhujete niekoho z rodičov, aby kandidoval, dajte nám túto skutočnosť vedieť e-mailom do stredy 18.10.2023 na adresu riaditel@mikovini.sk.

 • Otvorenie školského roka 2023/2024 sa uskutoční v Spojenej škole Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici v pondelok 4.septembra 2023 o 8,00 hod. vo vestibule školy.

  Každý žiak si so sebou prinesie pero a tašku na učebnice.

  Žiaci 1. ročníka si so sebou ešte prinesú:

  • občiansky preukaz
  • kópiu rodného listu
  • vysvedčenie za 9. ročník ZŠ

  Potrebné učebné pomôcky upresnia žiakom vyučujúci jednotlivých predmetov na prvých vyučovacích hodinách.

  Žiaci na predmete prax budú počas školského roka používať nasledovný ochranný pracovný odev:

 • Vážení rodičia, milí žiaci,

  Banskobystrický samosprávny kraj nariadením č. 50/2023 odo dňa 01.09.2023 zriaďuje v súlade s ust. § 20 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Spojenú školu Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica.

  Spojená škola Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici vzniká spojením Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica a Školy umeleckého priemyslu, Akademická 13, Banská Štiavnica. Vzniká tak jedna škola - Spojená škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica s organizačnými zložkami:

 • 21. 10. 2022

  Riaditeľstvo SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici oznamuje, že plenárna schôdza rodičovského združenia sa bude konať

  v piatok 21. októbra 2022 o 14:00 hod.

  vo veľkej posluchárni (II. budova).

  Po jej ukončení budú nasledovať triedne schôdzky rodičovského združenia v jednotlivých triedach školy pod vedením triednych učiteľov, ktorí poskytnú rodičom informácie o študijných výsledkoch, správaní a dochádzke žiakov.

  Účasť rodičov na zasadnutí rodičovského združenia je nutná z dôvodu doplňujúcej voľby členov do Rady školy za rodičov.

 • Dávame do pozornosti aktuálne rozhodnutie ministra, ktorým prerušuje prezenčné vyučovanie na stredných školách od 13.12.2021 do 17.12.2021. Celé rozhodnutie je uvedené v priloženom odkaze:

  https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-13-12-2021/

 • Rozhodnutím RÚVZ v Žiari nad Hronom, naďalej ostávajú žiaci na dištančnom vzdelávaní v týždni od 06.12.2021 do 10.12.2021.

  Ing. Miroslav Jausch, riaditeľ školy

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom rozhodol, že z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie sa od 29.11.2021 do 3.12.2021 na Strednej priemyselnej škole Samuela Mikovíniho a Škole umeleckého priemyslu v Banskej Štiavnici prerušuje prezenčná forma vyučovania. Vzdelávanie bude zabezpečené dištančnou formu podľa platného rozvrhu.

  Žiaci, ktorí si z internátu SOŠ lesníckej potrebujú vziať veci nevyhnutné pre vyučovanie, môžu tak učiniť v pondelok 29.11.2021 v čase od 8.00 do 12.00 hod.. Svoju neúčasť na online vyučovaní však musia oznámiť svojmu triednemu učiteľovi.

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica
  Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica
 • 045/6911431

Fotogaléria