Navigácia

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica
  Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica
 • 045/6911431
Pondelok 29. 5. 2023

Návštevnosť

Počet návštev: 3519133

19. a 20. decembra 2022

Novinky

 • 21. 10. 2022

  Riaditeľstvo SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici oznamuje, že plenárna schôdza rodičovského združenia sa bude konať

  v piatok 21. októbra 2022 o 14:00 hod.

  vo veľkej posluchárni (II. budova).

  Po jej ukončení budú nasledovať triedne schôdzky rodičovského združenia v jednotlivých triedach školy pod vedením triednych učiteľov, ktorí poskytnú rodičom informácie o študijných výsledkoch, správaní a dochádzke žiakov.

  Účasť rodičov na zasadnutí rodičovského združenia je nutná z dôvodu doplňujúcej voľby členov do Rady školy za rodičov.

 • Dávame do pozornosti aktuálne rozhodnutie ministra, ktorým prerušuje prezenčné vyučovanie na stredných školách od 13.12.2021 do 17.12.2021. Celé rozhodnutie je uvedené v priloženom odkaze:

  https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-13-12-2021/

 • Rozhodnutím RÚVZ v Žiari nad Hronom, naďalej ostávajú žiaci na dištančnom vzdelávaní v týždni od 06.12.2021 do 10.12.2021.

  Ing. Miroslav Jausch, riaditeľ školy

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom rozhodol, že z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie sa od 29.11.2021 do 3.12.2021 na Strednej priemyselnej škole Samuela Mikovíniho a Škole umeleckého priemyslu v Banskej Štiavnici prerušuje prezenčná forma vyučovania. Vzdelávanie bude zabezpečené dištančnou formu podľa platného rozvrhu.

  Žiaci, ktorí si z internátu SOŠ lesníckej potrebujú vziať veci nevyhnutné pre vyučovanie, môžu tak učiniť v pondelok 29.11.2021 v čase od 8.00 do 12.00 hod.. Svoju neúčasť na online vyučovaní však musia oznámiť svojmu triednemu učiteľovi.

 • Riaditeľstvo SPŠ Samuela Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica

  Vás pozýva na rodičovské združenie, ktoré sa bude konať online

  v piatok 22. októbra 2021 o 15.00 hod.

  Na rodičovskom združení Vám triedni učitelia poskytnú informácie o študijných výsledkoch Vášho syna (dcéry).

  Link na pripojenie Vám bude doručený do rodičovského konta v Edupage.

  Ing. Miroslav Jausch, v. r.

  riaditeľ školy

 • Otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční v Strednej priemyselnej škole Samuela Mikovíniho a Škole umeleckého priemyslu v Banskej Štiavnici 2. septembra 2021 o 8,30 hod. v jednotlivých triedach po rannom filtri – meraní telesnej teploty. Hromadné otvorenie školského roka 2021/22 sa neuskutoční.

  Vstup do budovy školy je povolený len pre žiakov a zamestnancov školy v čase od 7,15 do 8,15 hod. Každá vstupujúca osoba je povinná si dezinfikovať ruky.

  Každý žiak 2. septembra 2021 si so sebou donesie:

 • Vážení rodičia,

  aj v tomto roku máte možnosť rozhodnúť o tom, komu venujete z Vašich daní 2 % čiastku.
  Využite túto možnosť a podporte neziskovú organizáciu ACADEMIA MIKOVÍNI n.o., ktorej hlavným cieľom je:

  – skvalitňovanie materiálno-technického vybavenia školy,
  – rozvoj a podpora aktivít študentov,
  – organizovanie vzdelávacích, výchovných a športových podujatí.

  Za prejavenú ochotu a pomoc vopred ďakujeme.

  Viac informácií o postupe, ako venovať 2% dane

  https://mikovini.sk/2-z-dane/academia-mikovini-n-o/

 • Jesenné prázdniny 2020 – posun prázdnin (nové termíny)

  Jesenné prázdniny sa posúvajú na 30. októbra 2020 (piatok), pričom prázdniny budú aj 2. novembra (pondelok), 6. novembra (piatok) a 9. novembra (pondelok).

  Dôvodom je celoplošné testovanie COVID-19.

  zdroj: Ministerstvo obrany SR

 • Zákonný zástupca

  · Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

  · Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy na školský rok 2020/2021.

  · Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica
  Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica
 • 045/6911431

Fotogaléria