Navigácia

Kontakt

 • Spojená škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica
  Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica
 • 045/6911431
Štvrtok 22. 2. 2024

Návštevnosť

Počet návštev: 3751468

Spojená škola Samuela Mikovíniho

Banskobystrický samosprávny kraj nariadením č. 50/2023 odo dňa 01.09.2023 zriaďuje v súlade s ust. § 20 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Spojenú školu Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica.

Spojená škola Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici vzniká spojením Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica a Školy umeleckého priemyslu, Akademická 13, Banská Štiavnica. Vzniká tak jedna škola - Spojená škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica s organizačnými zložkami:

- Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica,

- Škola umeleckého priemyslu, Akademická 13, Banská Štiavnica.

Novinky

 • 31.1. 2024 dostali naši prváci spolu s prvým stredoškolským vysvedčením aj imatrikulačný list, ktorým boli oficiálne prijatí do príslušného cechu (podľa študijných odborov).

  Tento tradičný obrad sa na našej škole konal v krásnych priestoroch auly – veľkej posluchárne, ktorá je už vyše 100 rokov svedkom tisícok študentských príbehov…

  Ako imatrikulácie prebiehali? Slávnostné akademické fanfáry uviedli do sály sprievod vedený riaditeľom Ing. Miroslavom Jauschom a zástupcami Mgr. Teréziou Nyékiovou a Mgr. Radovanom Blahom. Nasledovali triedni profesor, za SPŠ Samuela Mikovíniho Mgr. Martin Prokein , triedny 1. B, Mgr. Zuzana Durbáková, triedna 1. G,Z, za sekciu Školy umeleckého priemyslu: Mgr. Katarínu Vričanová , triedna 1. O, PD a Kp a Ing. Arch. Pavol Fabian, triedny1. Ko, P a GD

 • Gratulujeme študentovi 4. ročníka z odboru grafického dizajnu Petrovi Kollárovi, ktorí získal ocenenie za víťazné dielo "Formovanie tela budúcnosti" v súťaži START21art Slovensko.

  Najvyššie ocenenie dostal spomedzi 21 postupujúcich diel z celkových 78 prác. Okrem finančnej odmeny pre seba, získal pre školu hlavnú výhru 2121 EUR!

  Držíme palce v hodnotení finále súťaže TOP 42 diel Slovenska a Česka 23. 2. 2024, kde sú aj naše ďalšie študentky so svojimi prácami Vanessa Ormandy a Zuzana Poničanová z Propagačného výtvarníctva.

 • Na základe metodického usmernenia zriaďovateľa školy sa vo štvrtok a v piatok po jesenných prázdninách (2.-3.11.2023) mení dištančné vyučovanie na riaditeľské voľno pre žiakov školy.

  Vedenie školy

 • Riaditeľstvo Spojenej školy Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici pozýva rodičov žiakov školy na plenárnu schôdzu a triedne schôdze rodičovského združenia. Plenárna schôdza rodičovského združenia sa bude konať

  v piatok 20. októbra 2023 o 14:00 hod.

  vo veľkej posluchárni (II. budova).

  Účasť rodičov žiakov na zasadnutí rodičovského združenia je nutná z dôvodu voľby členov do Rady školy pri Spojenej škole Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici za rodičov. V prípade, že máte záujem kandidovať do Rady školy, resp. navrhujete niekoho z rodičov, aby kandidoval, dajte nám túto skutočnosť vedieť e-mailom do stredy 18.10.2023 na adresu riaditel@mikovini.sk.

 • Otvorenie školského roka 2023/2024 sa uskutoční v Spojenej škole Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici v pondelok 4.septembra 2023 o 8,00 hod. vo vestibule školy.

  Každý žiak si so sebou prinesie pero a tašku na učebnice.

  Žiaci 1. ročníka si so sebou ešte prinesú:

  • občiansky preukaz
  • kópiu rodného listu
  • vysvedčenie za 9. ročník ZŠ

  Potrebné učebné pomôcky upresnia žiakom vyučujúci jednotlivých predmetov na prvých vyučovacích hodinách.

  Žiaci na predmete prax budú počas školského roka používať nasledovný ochranný pracovný odev:

 • Vážení rodičia, milí žiaci,

  Banskobystrický samosprávny kraj nariadením č. 50/2023 odo dňa 01.09.2023 zriaďuje v súlade s ust. § 20 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Spojenú školu Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica.

  Spojená škola Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici vzniká spojením Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica a Školy umeleckého priemyslu, Akademická 13, Banská Štiavnica. Vzniká tak jedna škola - Spojená škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica s organizačnými zložkami:

 • 21. 10. 2022

  Riaditeľstvo SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici oznamuje, že plenárna schôdza rodičovského združenia sa bude konať

  v piatok 21. októbra 2022 o 14:00 hod.

  vo veľkej posluchárni (II. budova).

  Po jej ukončení budú nasledovať triedne schôdzky rodičovského združenia v jednotlivých triedach školy pod vedením triednych učiteľov, ktorí poskytnú rodičom informácie o študijných výsledkoch, správaní a dochádzke žiakov.

  Účasť rodičov na zasadnutí rodičovského združenia je nutná z dôvodu doplňujúcej voľby členov do Rady školy za rodičov.

 • Dávame do pozornosti aktuálne rozhodnutie ministra, ktorým prerušuje prezenčné vyučovanie na stredných školách od 13.12.2021 do 17.12.2021. Celé rozhodnutie je uvedené v priloženom odkaze:

  https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-13-12-2021/

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica
  Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica
 • 045/6911431

Fotogaléria