Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Ján Totkovič To Rozvrh
Riaditeľ
 
 
Ing. Miroslav Jausch JM Rozvrh
Zástupca
zastupca@mikovini.sk
 
 
Mgr. art. Katarína Balážová, ArtD. Rozvrh
Učiteľka
balazova.katka@gmial.com
 
 
PhDr. Dana Bartošová BD Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.D
Triedna učiteľka: IV.Ko
Triedna učiteľka: IV.PG
Vedie krúžok: Príprava na MS zo SJL
trec27@azet.sk
 
 
Mgr. Lucia Bielčíková Bi Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Radovan Blaho Bh Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Reštaurátorský krúžok
radovan.blaho@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Bobová BZ Rozvrh
Triedna učiteľka: III.Kp
Triedna učiteľka: III.P
Triedna učiteľka: III.PG
Ate5@azet.sk
 
 
Ing. Peter Coplák CP Rozvrh
Triedny učiteľ: I.G
Triedny učiteľ: I.KO
Triedny učiteľ: I.KP
Vedie krúžok: Internet a multimédiá
propagacia@mikovini.sk
 
 
Mgr. František Domitrek Do Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Angličtina pre maturantov
Vedie krúžok: Nemčina pre maturantov
fero.domitrek@gmail.com
 
 
Ing. Milan Drengubiak Di Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: SOČ 3
drengub@gmail.com
 
 
Ing. arch. Pavel Fabian FP Rozvrh
Triedny učiteľ: II.P
Triedny učiteľ: II.PG
p.fabian@stiavnica.net
 
 
Mgr. art. Zuzana Filipová FI Učiteľka
zuzanafilipovaa@gmail.com
 
 
Mgr. art. Marek Galbavý, ArtD. GM Rozvrh
Učiteľ
galbavyxyz@gmail.com
 
 
Mgr. art. Larisa Gombárová GL Rozvrh
Triedna učiteľka: II.K
Triedna učiteľka: II.O
Vedie krúžok: Odevný dizajn
larisa.gombarova@gmail.com
 
 
RNDr. Milan Húska HM Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Matematika - príprava na MS
huska.milan@gmail.com
 
 
Mgr. Beáta Chrienová Ch Rozvrh
Triedna učiteľka: I.D
Triedna učiteľka: I.O
Triedna učiteľka: I.P
Vedie krúžok: Kultúrny krúžok
mlynarikovabea@gmail.com
 
 
Mgr. art. Peter Jánošík JP Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: SOČ 1
paverjanosik@gmail.com
 
 
Ing. Slavomíra Kašiarová, PhD. KS Rozvrh
Triedna učiteľka: II.G
Triedna učiteľka: II.Z
kasiarovas@azet.sk
 
 
Ing. Dalibor Kostra KO Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Geodetický
daliborkostra@gmail.com
 
 
Ing. arch. Marek Lichard Li Rozvrh
Učiteľ
mlichard@post.sk
 
 
Ing. Anna Melichová Me Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Krúžok šitia a ručných techník
habdzo@azet.sk
 
 
Ing. Ingrida Miháliková MI Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: SOČ 4
ingrid.petkova@post.sk
 
 
Mgr. Terézia Nyékiová NT Rozvrh
Triedna učiteľka: III.D
Triedna učiteľka: III.G
Triedna učiteľka: III.O
Vedie krúžok: Informatika, matematika
tnsps2309@gmail.com
 
 
Mgr. Martin Prokein Pr Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.G
Triedny učiteľ: IV.Kp
Triedny učiteľ: IV.P
martinprokein@gmail.com
 
 
Mgr. art. Elena Rajčanová Raj Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Výtvarný krúžok
elena.rajcanova@azet.sk
 
 
Akad.mal. Marián Ruman RU Rozvrh
Učiteľ
majoruman@hotmail.sk
 
 
Ing. Mária Siváková Siv Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
Vedie krúžok: Krúžok CHO, kat. C
sivakova.mary@gmail.com
 
 
Mgr. art. Ivan Slovenčák Sl Rozvrh
Učiteľ
ivanslovencak@gmail.com
 
 
Ing. Ľubomír Šlauka SL Rozvrh
Učiteľ
lubomir.slauka@post.sk
 
 
Ing. Elena Šlauková, PhD. Šl Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: SOČ 2
elena.slaukova@post.sk
 
 
Mgr. Tatiana Štepáneková Št Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
Vedie krúžok: Matematika
Vedie krúžok: Športové hry
tanastepanekova@gmail.com
 
 
PhDr. Michal Švec SM Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Tvorba školského časopisu
michalsvec@bsnet.sk
 
 
Mgr. Tomáš Švingál Rozvrh
Učiteľ
tsvingal@gmail.com
 
 
Ing. Jozef Urban Ur Rozvrh
Triedny učiteľ: I.B
Vedie krúžok: Krúžok chem. olympiády E,F
jzfurban@gmail.com
 
 
RNDr. Valentína Vajsová VA Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Anglický jazyk
valentinavajs@yahoo.com
 
 
RNDr. Zdenka Zupková ZZ Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
Vedie krúžok: Biologický krúžok - 4. ročník
Vedie krúžok: Krúžok chem. olympiády, B
zupkova@gmail.com

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica
    Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica
  • 045/6911431

Fotogaléria