Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Ján Totkovič To Rozvrh
Riaditeľ
 
 
Ing. Miroslav Jausch JM Rozvrh
Zástupca
zastupca@mikovini.sk
 
 
PhDr. Dana Bartošová BD Rozvrh
Triedna učiteľka: I.O
Triedna učiteľka: I.P
Triedna učiteľka: I.Z
Vedie krúžok: Príprava na MS zo SJL I.
trec27@azet.sk
 
 
Mgr. Lucia Bielčíková Bi Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Radovan Blaho Bh Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Reštaurátorský krúžok
radovan.blaho@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Bobová BZ Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.KP
Triedna učiteľka: IV.P
Triedna učiteľka: IV.PG
Ate5@azet.sk
 
 
Ing. Peter Coplák CP Rozvrh
Triedny učiteľ: II.G
Triedny učiteľ: II.KO
Triedny učiteľ: II.KP
Vedie krúžok: X Multimédiá
propagacia@mikovini.sk
 
 
Mgr. František Domitrek Do Rozvrh
Učiteľ
fero.domitrek@gmail.com
 
 
Ing. Milan Drengubiak Di Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: SOČ 1
drengub@gmail.com
 
 
Ing. arch. Pavel Fabian FP Rozvrh
Triedny učiteľ: III.P
Triedny učiteľ: III.PG
p.fabian@stiavnica.net
 
 
Mgr. art. Zuzana Filipová FI Učiteľka
zuzanafilipovaa@gmail.com
 
 
Mgr. art. Marek Galbavý, ArtD. GM Rozvrh
Učiteľ
galbavyxyz@gmail.com
 
 
Mgr. art. Larisa Gombárová GL Rozvrh
Triedna učiteľka: III.K
Triedna učiteľka: III.O
larisa.gombarova@gmail.com
 
 
RNDr. Milan Húska HM Rozvrh
Učiteľ
huska.milan@gmail.com
 
 
Mgr. Beáta Chrienová Ch Rozvrh
Triedna učiteľka: II.D
Triedna učiteľka: II.O
Triedna učiteľka: II.P
Vedie krúžok: Kultúrny krúžok
mlynarikovabea@gmail.com
 
 
Mgr. art. Peter Jánošík JP Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Krúžok figurálnej kresby - príprava na VŠ
paverjanosik@gmail.com
 
 
Ing. Slavomíra Kašiarová, PhD. KS Rozvrh
Triedna učiteľka: III.G
Triedna učiteľka: III.Z
Vedie krúžok: SOČ 3
kasiarovas@azet.sk
 
 
Ing. Dalibor Kostra KO Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Geodetický krúžok
daliborkostra@gmail.com
 
 
Ing. arch. Marek Lichard Li Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Krúžok "Filmový klub"
mlichard@post.sk
 
 
Mgr. Michal Martinka MM Rozvrh
Učiteľ
tsvingal@gmail.com
 
 
Ing. Anna Melichová Me Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Krúžok šitia a ručných techník
habdzo@azet.sk
 
 
Ing. arch. Marcel Mészáros MM Učiteľ
Vedie krúžok: Krúžok "Školská kapela"
marcelmeszaros@gmail.com
 
 
Ing. Ingrida Miháliková MI Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: SOČ 2
ingrid.petkova@post.sk
 
 
Mgr. Terézia Nyékiová NT Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.D
Triedna učiteľka: IV.G
Triedna učiteľka: IV.O
Vedie krúžok: Informatika
tnsps2309@gmail.com
 
 
Mgr. Martin Prokein Pr Rozvrh
Triedny učiteľ: I.D
Triedny učiteľ: I.KP
Triedny učiteľ: I.PG
martinprokein@gmail.com
 
 
Mgr. art. Elena Rajčanová Raj Rozvrh
Učiteľka
elena.rajcanova@azet.sk
 
 
Akad.mal. Marián Ruman RU Rozvrh
Učiteľ
majoruman@hotmail.sk
 
 
Mgr. art. Ivan Slovenčák Sl Učiteľ
ivanslovencak@gmail.com
 
 
Mgr. art. Katarína Staňová Balážová, ArtD. Učiteľka
balazova.katka@gmial.com
 
 
Ing. Ľubomír Šlauka SL Rozvrh
Učiteľ
lubomir.slauka@post.sk
 
 
Ing. Elena Šlauková, PhD. Šl Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
Triedna učiteľka: I.G
Vedie krúžok: Krúžok CHO 1. ročník
elena.slaukova@post.sk
 
 
Mgr. Tatiana Štepáneková Št Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
Vedie krúžok: Matematika
Vedie krúžok: Športové hry (badminton,volejbal, basketbal)
tanastepanekova@gmail.com
 
 
RNDr. Martin Šulák ŠM Rozvrh
Učiteľ
martin.sulak@outlook.com
 
 
PhDr. Michal Švec SM Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Tvorba školského časopisu
michalsvec@bsnet.sk
 
 
Ing. Jozef Urban Ur Rozvrh
Triedny učiteľ: II.B
Vedie krúžok: Krúžok CHO 3. a 4. ročník
jzfurban@gmail.com
 
 
RNDr. Valentína Vajsová VA Rozvrh
Učiteľka
valentinavajs@yahoo.com
 
 
RNDr. Zdenka Zupková ZZ Triedna učiteľka: III.B
Vedie krúžok: Biologický krúžok - príprava na MS a súťaže
Vedie krúžok: Krúžok CHO 2. ročník
zupkova@gmail.com

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica
    Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica
  • 045/6911431

Fotogaléria