Navigácia

Zoznamy žiakov

Názov
  1. ročník   I.BI.DI.GI.KOI.KPI.OI.P
  2. ročník   II.BII.GII.KII.OII.PII.PGII.Z
  3. ročník   III.BIII.DIII.GIII.KpIII.OIII.PIII.PG
  4. ročník   IV.BIV.DIV.GIV.KoIV.KpIV.PIV.PG
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2018.0.1104 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.05.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica
    Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica
  • 045/6911431

Fotogaléria