Navigácia

Zoznamy žiakov

Názov
  1. ročník   I.BI.DI.GI.KPI.OI.PI.PGI.Z
  2. ročník   II.BII.DII.GII.KOII.KPII.OII.P
  3. ročník   III.BIII.GIII.KIII.OIII.PIII.PGIII.Z
  4. ročník   IV.BIV.DIV.GIV.KPIV.OIV.PIV.PG
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica
    Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica
  • 045/6911431

Fotogaléria