Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.B Triedny učiteľ Ing. Elena Šlauková, PhD.
I.D Triedny učiteľ Mgr. Martin Prokein
I.G Triedny učiteľ Ing. Elena Šlauková, PhD.
I.KP Triedny učiteľ Mgr. Martin Prokein
I.O Triedny učiteľ PhDr. Dana Bartošová
I.P Triedny učiteľ PhDr. Dana Bartošová
I.PG Triedny učiteľ Mgr. Martin Prokein
I.Z Triedny učiteľ PhDr. Dana Bartošová
II.B Triedny učiteľ Ing. Jozef Urban
II.D Triedny učiteľ Mgr. Beáta Chrienová
II.G Triedny učiteľ Ing. Peter Coplák
II.KO Triedny učiteľ Ing. Peter Coplák
II.KP Triedny učiteľ Ing. Peter Coplák
II.O Triedny učiteľ Mgr. Beáta Chrienová
II.P Triedny učiteľ Mgr. Beáta Chrienová
III.B Triedny učiteľ RNDr. Zdenka Zupková
III.G Triedny učiteľ Ing. Slavomíra Kašiarová, PhD.
III.K Triedny učiteľ Mgr. art. Larisa Gombárová
III.O Triedny učiteľ Mgr. art. Larisa Gombárová
III.P Triedny učiteľ Ing. arch.Pavel Fabian
III.PG Triedny učiteľ Ing. arch.Pavel Fabian
III.Z Triedny učiteľ Ing. Slavomíra Kašiarová, PhD.
IV.B Triedny učiteľ Mgr. Tatiana Štepáneková
IV.D Triedny učiteľ Mgr. Terézia Nyékiová
IV.G Triedny učiteľ Mgr. Terézia Nyékiová
IV.KP Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Bobová
IV.O Triedny učiteľ Mgr. Terézia Nyékiová
IV.P Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Bobová
IV.PG Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Bobová

© aScAgenda 2019.0.1117 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.08.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica
    Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica
  • 045/6911431

Fotogaléria