Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Elena Šlauková, PhD.
I.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martin Prokein
I.G Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Elena Šlauková, PhD.
I.KP Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martin Prokein
I.O Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Dana Bartošová
I.P Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Dana Bartošová
I.PG Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martin Prokein
I.Z Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Dana Bartošová
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Jozef Urban
II.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beáta Chrienová
II.G Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Peter Coplák
II.KO Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Peter Coplák
II.KP Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Peter Coplák
II.O Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beáta Chrienová
II.P Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beáta Chrienová
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Zdenka Zupková
III.G Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Slavomíra Kašiarová, PhD.
III.K Triedny učiteľ Mgr. art. Larisa Gombárová
III.O Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. art. Larisa Gombárová
III.P Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. arch.Pavel Fabian
III.PG Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. arch.Pavel Fabian
III.Z Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Slavomíra Kašiarová, PhD.
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tatiana Štepáneková
IV.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Terézia Nyékiová
IV.G Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Terézia Nyékiová
IV.KP Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Bobová
IV.O Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Terézia Nyékiová
IV.P Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Bobová
IV.PG Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Bobová

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica
    Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica
  • 045/6911431

Fotogaléria