Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Jozef Urban
I.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beáta Chrienová
I.G Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Peter Coplák
I.KO Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Peter Coplák
I.KP Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Peter Coplák
I.O Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beáta Chrienová
I.P Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beáta Chrienová
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Zdenka Zupková
II.G Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Slavomíra Kašiarová, PhD.
II.K Triedny učiteľ Mgr. art. Larisa Gombárová
II.O Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. art. Larisa Gombárová
II.P Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. arch.Pavel Fabian
II.PG Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. arch.Pavel Fabian
II.Z Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Slavomíra Kašiarová, PhD.
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tatiana Štepáneková
III.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Terézia Nyékiová
III.G Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Terézia Nyékiová
III.Kp Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Bobová
III.O Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Terézia Nyékiová
III.P Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Bobová
III.PG Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Bobová
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Mária Siváková
IV.D Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Dana Bartošová
IV.G Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martin Prokein
IV.Ko Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Dana Bartošová
IV.Kp Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martin Prokein
IV.P Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martin Prokein
IV.PG Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Dana Bartošová

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica
    Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica
  • 045/6911431

Fotogaléria